It looks white and fluffy but still… it’s a cat.

Osobné stretnutia vo virtuálnej dobe alebo o tom, prečo je dobré ešte pred začiatkom spolupráce aspoň trochu poznať ľudí, s ktorými máme v úmysle spolupracovať.

Celý článok