Využívate svoje prostriedky naozaj efektívne? Alebo platíte aj za to, čo nevyužívate? Pre virtuálnu asistentku je spolupráca s vami prioritou a venuje sa jej na 100%. Aj preto stihne v kratšom časovom horizonte oveľa viac. A vy zaplatíte iba za čas reálne strávený nad splnením požiadavky.

Využívate svoje prostriedky naozaj efektívne? Alebo platíte aj za to, čo nevyužívate? Pre virtuálnu asistentku je spolupráca s vami prioritou a venuje sa jej na 100%. Aj preto stihne v kratšom časovom horizonte oveľa viac. A vy zaplatíte iba za čas reálne strávený nad splnením požiadavky.